حذف از گروه یاهو

برای حذف عضویت از گروه یاهو به روش زیر عمل کنید: ۱– به آدرس http://groups.yahoo.com بروید و روی Sign in کلیک کنید. ۲– نام کاربری را وارد کنید. ۳– رمز عبور را وارد کنید. ۴– در قست چپ در بخش Groups Home  روی گروهی که می خواهید حذفش کنید کلیک کنید. ۵– در قسمت راست […]