حافظه عدد

  اگر فكر مي كنيد تواناي حافظه شما بالا است ، پس ثابت كن ،اگر بتوانيد تا مرحله 20 بريد نابغه ايد ، حافظه عدد يك بازي براي تقويت حافظه است  و حافظه شما را قوي مي كند. نحوي بازي به اين صورت است كه يك عدد چند رقمي نمايش داده مي شود و بعد […]