تیک آبی اینستاگرام

. تیک آبی اینستا گرام یا نشانه های تایید شده  اینستاگرام در صفحه ی خود نوشته، در دسامبر سال ۲۰۱۴، ما نشانه های تایید شده یا تیک آبی را در نمایش مشخصات عمومی معرفی کردیم . تیک های  تایید شده یا تیک آبی کمک  میکنه ، که مردم به راحتی چهره های عمومی، افراد مشهور […]

تيك آبي اينستاگرام

. تيك آبي اينستا گرام يا نشانه هاي تاييد شده  اينستاگرام در صفحه ي خود نوشته، در دسامبر سال 2014، ما نشانه هاي تایید شده يا تيك آبي را در نمایش مشخصات عمومی معرفی كرديم . تيك هاي  تایید شده يا تيك آبي کمک  ميكنه ، كه مردم به راحتی چهره های عمومی، افراد مشهور […]