تجربیات یک دانشجو از مصاحبه تربیت معلم

دوستان عزیز من می خواهم  تجربیات خود را از مصاحبه تربیت معلم در اختیار شما  قراردهم تا شما عزیزان بدون هیچ استرس و اضطرابی به مصاحبه بروید و قبول شدن خود را در همان روز مصاحبه قطعی کنید. مصاحبه تربیت معلم در سه مرحله انجام می گیرد : مرحله اول: معاینات پزشکی  مرحله دوم: مصاحبه […]