شركت مك دونالد

. شركت مك دونالد (ريچارد و موريس مك دونالد و مشاركت ري كراك) . داستان مک دونالد به اواسط قرن بیستم باز می گردد زمانی که دو برادر به نام های ریچارد و موریس مک دونالد اولین رستوران خود را در سال 1937 در کالیفرنیا افتتاح کردند. این فروشگاه از آن دسته فروشگاه های امریکایی […]