موضوع : راهکارهای افزایش راندمان کاری در کارکنان اداری

این مقاله شامل موارد زیر می باشد :

۱) چکیده

۲) مقدمه

۳) کلمات کلیدی

۴) فهرست طبقه بندی شده

۵) شامل ۲۷ صفحه مطلب با فونت ۱۲ می باشد.( چون فونت زیر استفاده شده در صورت تمایل می توانید فونت را تعییر دهید و صفحات را افزایش یا کاهش دهید بدون آینکه فهرست شما بهم بریزد)

۶) نتیجه گیری

این مقاله به دو صورت ورد و pdf به شما ارائه می شود.(در صورت نیاز بتوانید براحتی آن را ویرایش کنید)

 

20,000 ریال – خرید