حافظه عدد

icono

 

اگر فكر مي كنيد تواناي حافظه شما بالا است ، پس ثابت كن ،اگر بتوانيد تا مرحله 20 بريد نابغه ايد ، حافظه عدد يك بازي براي تقويت حافظه است  و حافظه شما را قوي مي كند.

نحوي بازي به اين صورت است كه يك عدد چند رقمي نمايش داده مي شود و بعد پنهان مي شود و شما بايد آن عدد ها را با دكمه هاي داخل بازي وارد كنيد و هنگامي كه مجموع جواب هاي مثبت ومنفي 9 تا شد يعني  9 تا درست بزنيد بدون غلط ،به مرحله بعد مي رويد.

.

.

11_Layer 1 22_Layer 1 33_Layer 1

.

.

.

[wpfilebase tag=file id=1 tpl=download-button /]