تيك آبي اينستاگرام

check_list

.

تيك آبي اينستا گرام يا نشانه هاي تاييد شده

 اينستاگرام در صفحه ي خود نوشته، در دسامبر سال 2014، ما نشانه هاي تایید شده يا تيك آبي را در نمایش مشخصات عمومی معرفی كرديم . تيك هاي  تایید شده يا تيك آبي کمک  ميكنه ، كه مردم به راحتی چهره های عمومی، افراد مشهور و مارک های مشهور را پيدا كنند.

.

check_listیک علامت تأیید چیست؟

علامت تأیید یک بررسی است كه از مشخصات فرد و نام حساب كاربري اینستاگرم آن فرد مي باشد، این بدان معنی است که بعد از بررسي مشخصات عمومی و تایید آن ، سايت اينستاگرام  وارد عمل شده  و با گذاشتن اين تيك آبي تاييد مي كنه كه اين حساب متعلق به اين فرد است و شخص ديگري آن را اداره نميكنه و در واقعه جعلي نيست و این حساب معتبر برای چهره هاي عمومی، مشهور و یا براي نام هاي  تجاری جهانی استفاده ميشود. اين طوري كسي نمي تواند جعل هویت كند و مردم نيز مطمئن مي شوند كه حساب اينستاگرام متعلق به خود فرد است.

.

edame-matlab2