آموزش

حذف گروه ياهو

برای حذف عضویت از گروه یاهو به روش زير عمل كنيد:

1– به آدرس http://groups.yahoo.com برويد و روي Sign in كليك كنيد.

11

ادامه مطلب…